Real Invest

Oznam

Spoločnosť LL real invest, s.r.o., informuje verejnosť, že v období od októbra 2009 do decembra 2010 realizovala projekt s názvom Business Hotel Mikado, Nitra.

obrazok

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 8.456.290,91 €, výška nenávratného finančného príspevku je 3 382 516,37 €.

Miestom realizácie projektu je mesto Nitra, ktoré spadá pod Nitriansky samosprávny kraj. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity mesta Nitra v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom vybudovania 4-hviezdičkového hotelového komplexu.

Projekt pozostával z 5 hlavných aktivít:
A1: Výstavba hotela a reštaurácie
A2: Výstavba kongresovej sály a relax centra
A3: Inštalácia vzduchotechniky
A4: Inštalácia zdravotechniky
A5: Výstavba areálu

Sídlo prijímateľa: LL real invest, s.r.o.; Štúrova 165; 949 01 Nitra.

www.economy.gov.sk | www.sacr.sk

KlimakMikado HotelDom Seniorov